Generalforsamling 2020

Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling.

Lørdag den 8. februar 2020, kl. 14.00
i Orienthuset, Vårfluevej 15 A, 2610 Rødovre.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Udvalgsberetninger

5.    Fremlæggelse af regnskab

6.    Indkomne forslag

7.    Valg:

  • Formand Jan Quaade (villig til genvalg)
  • Sekretær Kirsten Bertelsen (villig til genvalg, men kun for 1 år.)
  • FU medlem Carsten Præst (villig til genvalg)
  • Kasserer Søren Mortensen. Jesper Buch har trukket sig før tiden.
  • Revisor Ole Parbst (villig til genvalg)
  • Revisor Marianne Frisch (villig til genvalg)
  • Revisor suppleant Lisbeth Espensen (villig til genvalg.

8.    Eventuelt, herunder uddeling af Holger Hansens mindelegat 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Jan Quaade i hænde senest 14 dage før. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


PS. Efter generalforsamlingen er ORIENT vært ved en lun ret.

** opdateret d. 3., januar 2020 med punkterne til dagsorden **

Orienthuset

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre

logo