Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLINGEN 2021 ER IGEN FLYTTET
NU TIL DEN 29. MAJ 2021 (i stedet for april) PGA C-19.

 

(GENERALFORSAMLINGEN 2021 ER FLYTTE TIL DEN 10. APRIL 2021 (i stedet for februar) PGA C-19.)

 

*** Husk mundbind og coronaspas, (72 timers test) ***

Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling.

Lørdag den 29. maj 2021, kl. 10.00
i Orienthuset, Ved Sportspladsen 14, 2610 Rødovre.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Udvalgsberetninger

5.    Fremlæggelse af regnskab

6.    Indkomne forslag

7.    Valg

8.    Eventuelt, herunder uddeling af Holger Hansens mindelegat 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


PS. ORIENT er vært ved en morgenplatte.

** oprindeligt lagt op d. 2. januar 2021 **

Orienthuset

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre

Bestyrelsen/Kontakt

logo