Pædofilipolitik

 

Loven, der trådte i kraft den 1. juli 2005, siger at GIF Orient skal indhente børneattester før de ansætter trænere, instruktører og holdledere som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Følger GIF Orient ikke loven, kan vi blive idømt en bøde samt ikke at modtage det kommunale tilskud fra Rødovre Kommune.

Hvis en person siger nej til, at der indhentes en børneattest, må GIF Orient ikke ansætte eller lade vedkommende arbejde frivilligt i foreningen. Bestyrelsen har besluttet, at der indhentes en børneattest på alle, der arbejder eller har kontakt med børn under 15 år og disse indhentes hvert år - det vil sige hver 12. måned.

I tilfælde af en positiv attest sendes denne automatisk til Orients hovedformand fra Rigspolitiet. Efter hovedformanden har modtaget denne, tager han en drøftelse med Orients forretningsudvalg samt aktivitetsformanden.

Orienthuset

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre

Bestyrelsen/Kontakt

logo