Generalforsamling

Generalforsamling 2023


Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling.

Lørdag den 4. februar 2023, kl. 10.00
i Orienthuset, Ved Sportspladsen 14, 2610 Rødovre.

Foreningen er vært ved en lille morgenplatte.

Hvis byggeri omkring Orienthuset ikke tillader at vi benytter huset, så flyttes generalforsamlingen til Rødovregård. Opdatering her senest torsdag d. 2/2 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Udvalgsberetninger

5.    Fremlæggelse af regnskab

6.    Indkomne forslag

7.    Valg
På valg er:
- Næstformand Lars Vegener – genopstiller
- Kasserer Søren Mortensen – genopstiller ikke
- Revisor
- Revisor
- Revisorsuppleant

8.    Eventuelt, herunder uddeling af Jan Quaades mindelegat 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


** lagt op d. 3. januar 2023 **

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre